Dins el nostre cicle de Poesia Jove, el poeta Pez Sanz dialoga amb Paula S. Piedad. La poesia, mitjà expressiu de la rauxa i la vindicació, és viscuda des de la visceralitat i un sentit de l’originalitat d’allò més càustic. La vida dels pollastres i els processos que van dur a la desaparició dels dinosaures esdevenen material poètic, a partir dels quals es poden establir analogies inesperades i fructíferes.