La màgia de les paraules és una performance poètica de i per Eva-Maria Sans Blas.
Eva-Maria Sans Blas és autora i intèrpret dels textos.
Edició vídeo: Albert Miret (La general multimèdia).