«Antologia bastarda» és l’aposta avanguardista d’Adrián Salcedo qui, partint d’Instagram com a suport, dissecciona i poetitza, des d’una perspectiva disruptiva, l’espai poètic actual a Catalunya. Una «bastardització» creativa no exempta d’interessants consideracions crítiques.